Čarodějnické rojení s občanským sdružením NA VÝSLUNÍ.

carodejnice_2011.jpg

Již čtvrtý ročník sletu a rojení čarodějnic a jim podobných nadpřirozených bytostí, se také letos konal na magickém místě, u bývalého dolního koupaliště. V krásném prostředí mezi skalami a Šenovským potokem, v místě jako stvořeném pro taková setkání.

Pálení čarodějnic 2011

30/04/2011 16:30
carod2011.jpg

Občanské sdruření NA VÝSLUNÍ a Mateřská škola PÍSKOVEC si Vás dovolují pozvat dne 30. dubna 2011 v 16:30 hodin na PÁLENÍ ČARODĚJNIC u dolního koupaliště v KAmenickém Šenově.

  - Představení dětí ze školky
  - Soutěž o masky
  - Buřty pro děti zdarma
  - Občerstvení pro dospělé za úplatu

   
  Přijďte se podívat a pobýt!
   

Otevření skalní kapličky Strážného anděla

29/04/2011 16:30
po_obnove.png

Občanské sdružení NA VÝSLUNÍ si Vás dovoluje pozvat dne 29. dubna 2011 od 15:00 hodin na otevření obnovené kapličky Strážného anděla u mateřské školy Pískovec, kde zazpívají děti pod vedením paní Liany Kypusové.

Čtvrtá jarní brigáda 2011

13/04/2011 14:30
oslavenec_jarda.jpg

Při minulé a dnešní třetí jarní brigádě jsme téměř dokončili shrabání prostoru u nového stromořadí jírovců u hřbitova a začali jsme dnešním dnem odkopávat hlínu od kamenných základů naší "Márnice". V minulosti zde stavební firma VCES při dostavbě školy rozhrnula zbylou hlínu z výkopů tak nešikovně až k budově, že zvedla terén o 30 cm nad kamenný základ Márnice. Výsledkem toho je, že cihelné nadzákladové zdivo přijímalo léta vodu z terénu a zdi budovy i betonové podlahy jsou zbytečně promáčeny.

Druhá jarní brigáda

07/04/2011 14:30
prvni_jarni__brigada_2011.jpg

Dnešním dnem nám opět začaly naše společné brigády. Při první jarní brigádě se nás nakonec sešlo "jen" šest (Karel, Milan, Jarda, paní Jarka K., paní Holá a já), ale práce v poklízení a hrabání za tři hodiny byla vidět. Dlouho jsme se po zimě neviděli, proto k pobavení a úsměvům bylo mnoho příležitosti. Dopoledne nás přišel povzbudit i Zdeněk, ale ten musel nakonec odjet k jiným pracovním povinnostem. Vyhrabali jsme druhotně "uskladněný" odpad jehličí ze hřbitovních tůjí, které na připravenou hlínu k setí travního semene za Márnicí nechal někdo navést a rozhrabat v plochu.

První jarní brigáda 2011

02/04/2011 09:00

Chtěl bych Vás všechny pracovité občany pozvat na naší první jarní brigádu, která proběhne v sobotu 2.dubna od 9. do 12.hodin. První brigádu zaměříme na vybrání kamenů, PET lahví a jiného smetí po školácích, pohrabání listí apod. v okolí bývalé Márnice u kostela a hřbitova.
Vloni na podzim jsme zasadili stromořadí jírovců a na jaro jsme si nechali poklizení tohoto místa a vysetí trávy, tak aby se tento prostor celkově definitivně zahradními úpravami dořešil a již nebyl ostudou města.
Zvu Vás tedy všechny ke společnému úklidu. Motyčky, hrabičky a dobrou náladu s sebou.

Poděkování s darem...

Vážený pane Frömelle,
Vážení členové o.s. Na výsluní
Ráda bych Vám všem vyjádřila svůj hluboký obdiv a úctu za to, jak zvelebujete kdysi významné místo, které během posledních desetiletí zchátralo natolik, že prakticky zmizelo.
Jsem z Nového Boru, v Šenově se pohybuji v souvislostí s mým zaměstnáním. Jsem od dětství turistka a skalní výklenkovou kapli jsem objevila náhodou asi před dvěma lety. Od té doby jsem se tam zastavila už vícekrát a s potěšením sleduji, jak se celý areál stává krásnějším.

Přednáška v Českolipském muzeu

12/03/2011 14:00

Srdečně Vás všechny zvu k vizuální přednášce v sobotu 12.března 2011 od 14:00 hodin v prostorách klubovny Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, kterou sprostředkoval Vlastivědný spolek Českolipska - Klub přátel muzea.

DOBRÝ NOVÝ ROK 2011 a nové pohlednice Kamenického Šenova

Jménem svým i celého Občanského sdružení NA VÝSLUNÍ Vám chci všem poděkovat za podporu a přízeň v loňském roce, kdy se nám mnohé povedlo. Chtěl bych poděkovat hlavně všem svým kolegům a spolupracovníkům, kteří již třetím rokem zdarma a ve svém volném čase se věnují obnově Křížové cesty v dolní části Kamenického Šenova.

ZRUŠENÍ DVOU AKCÍ - upozornění!

Musím bohužel konstatovat, že letošní rozmary počasí nám definitivně zrušily dvě pořádané akce ze tří. Počasí koncem příštího týdne bude opravdu zimní. Má výrazně mrznout kdy podle předpovědi počasí mají být ranní teploty v sobotu až -22 st. Celsia. Je mnoho sněhu, vlhko a při takovýchto teplotách nelze nalepit plechové obrazy do jednotlivých kapliček, na které přijdou ještě okrasné rámy, ani skleněný okulus do vrcholu Altánu. Navíc nám někdo bohužel utrhal všech 11 masivních letovaných titanzinkových křížků z vrcholů kapliček. Ztrátu jsem nahlásil na Policii v Novém Boru.

Syndikovat obsah