Objev náhrobku vojáka z I. Světové války v navážce

nalez_popmiku_2011a.jpg

Při úterní narychlo svolané poklízecí brigádě, která byla nutná po likvidaci panelové zdi těžkou technikou Technické čety Města, jsme nalezli pískovcový náhrobek vojáka z první světové války. Je nevídané, že zůstal i se skleněnou deskou zachován. Mohli jsme tedy s určitostí objev pojmenovat. Jedná se o náhrobek Gustava Marschnera ze 42 regimentu, který podlehl zranění v nemocnici v Terezíně 3.dubna 1917.

V minulosti při márnici byla započata stavba nové "Obřadní síně", která rozestavěná byla nakonec v roce 1989 zbourána. Při zahrnování základů bylo zřejmě "uklizeno" do podzemní části mnoho nepotřebného ze hřbitova. Tento náhrobek jsme tedy nalezli při snižování terénu v okolí Márnice. Karel Hrůzek a manželé Brzkovi tak byli svědky malého objevu novodobých dějin Kamenického Šenova.
Před tím jsme ve třech brigádách vytvořili provizorní vstup na hřbitov s dřevěnou brankou na kliku, tak aby byl hřbitov zabezpečen proti toulavým psům. Zároveň jsme na pletivo branky umístili informační ceduli s omluvou za provizorní neestetické řešení vstupu, ale věříme, že k podzimu bude již vše v úplně jiném světle, kdy mnozí zřejmě budou v šoku k jaké to proměně za třicet let zde došlo. Nutno dodat, že jsme byli úspěšní v žádosti grantového řízení při Nadaci VIA s ČSOB, proto jsme mohli započít s přípravnými prácemi. Letos nás tedy čeká nové pokrytí střechy břidlicí s novým okapovým systémem a drenáží při obvodové části zdiva Márnice. Součástí projektu je i posunutí a repase bran s vytvořením nové cihelné zdi s cihelným okapnicovým přesahem, který odpovídá původní historické skladbě zdiva hřbitova ještě před výměnou za panely. Od Nadace Via jsme získali 70 tisíc korun a po Městě žádáme spolupodílnictví v hodnotě 85 tisíc korun na svůj majetek. Rozhodnutí o přidělení částky bude na jednání Zastupitelstva dne 29.června 2011, kdy by Město vůbec po mnoha letech investovalo do zlepšení stavu hřbitova. Peníze slouží převážně na nákup nutných stavebních materiálů, práce odvádějí členové a příznivci sdružení zdarma.
V raních pondělních hodinách pan kovář Mrňák z Nového Oldřichova demontoval brány a kované ploty. Naše následná odpolední úterní brigáda byla velice nutná, neboť rozbité kousky z betonových panelů a jiné by nepěkně vítalo návštěvníky pietního místa. Neradi bychom aby si nepořádek lidé spojovali s námi. Celkové poklizení zvětšeného prostoru před vstupem na hřbitov a nutné terénní úpravy by mělo překvapenému občanovi napovědět, že dochází konečně ke zlepšení stavu jednoho z nejvíce navštěvovaného místa v Šenově.
Poslední květnová brigáda u Márnice bude v sobotu 28. května od 9.hodin, kdy se budou čistit cihly z rozbořené zdi u Márnice a jiné doklízecí práce. Účast členů nutná, neboť je zapotřebí probrat nejrůznější věci sdružení včetně harmonogramu Poutě a tím spojených brigád.
Naplno stavební brigády u Márnice začnou až po Pouti 18.června 2011. Přijďte nám pomoci.
Václav Frömmel, předseda sdružení

PřílohaVelikost
brana_1.pdf701.47 KB
vysekavani_vyvesky_1.jpg119.62 KB
vysekavani_vyvesky.jpg60.96 KB
pleti_dlazby.jpg91.09 KB
vyroba_branky.jpg117.52 KB
branka.jpg108.4 KB
rozebirani_bran.jpg129.93 KB
likvidace_panelu.jpg119.71 KB
nalez_popmiku_2011aa.jpg115.23 KB
nalez_popmiku_2011.jpg74.42 KB
nalez_popmiku_2011c.jpg128.56 KB