Nový nástěnný kalendář Kamenického Šenova na rok 2012 až 2013

vylet_1.jpg

S potěšením Vám mohu oznámit, že nám vyšel reprezentativní celobarevný nástěnný kalendář nazvaný "Boží muka Kamenického Šenova" ve formátu A3 s podporou Libereckého kraje.
Kalendář je na dva roky, kdy rok 2012 představuje historické fotografie Božích muk a rok 2013 současné fotografie Božích muk. V historické části jsou představeny z větší části fotografie a veduty míst, která už dnes v Kamenickém Šenově nenaleznete. Zub času se nenávratně zapsal ve zmizení drobných kamenných památek. Chtěl bych tedy občanům a přátelům Kamenického Šenova připomenout neblahý osud a jednotlivé příběhy kapliček, křížů a plastik, které byly svázány s jednotlivými donátorskými rodinami (Helzelův "smírčí" kříž, Mariánský sloup, Vetterova kaplička, Palmův kříž, Helzelova kaplička, Kovářský kříž...atd.)
Krajina je vnímána jako zázrak přírody, která se v jednotlivých ročních obdobích proměňuje spolu se světlem slunce, jeho odchodu i návratu. Tak jako lidé odchází a přichází… Boží muka a křížky v polích (jako odkaz dávných předků) pro nás zachovávají jisté tajemství a spirituální stopu člověka v Boží krajině. Stala se tak přesvědčivou stopou o obydlené a obdělávané krajině, jisté poděkování za obživu a život. V dnešní době se stávají pískovcové pamětihodnosti jedinou známkou původních obyvatel bývalých Sudet, často v tristním stavu. Dosvědčují nepůvodní návaznost v hodnoty (paměti-hodnosti), jenž jsou nám již cizí a ke kterým jsme po roce 1945 nenalezli přirozené dědičné kořeny. Možná až teprve v posledních letech dochází k pochopení, k obnově celé přirozené krajiny (původní dřeviny) včetně svých zastavení (Boží muka) na rozcestích apod.
Mám radost z probouzení minulosti, ze znovunalezeného pochopení a umění číst v krajině, v jejich vrstevnicích a lidské historii, že "tamto" není jen jakýsi zbytek křížku pod prastarou lípou. Stačí málo a uvidíme desítky dávných a pradávných příběhů, které nás třeba po objevení donutí přemýšlet jinak, že až se sami ve svém "putování" zde zastavíme, budeme v zamyšlení a v barvitém vyprávění svým dětem dál předávat tajemství těchto míst.
Jsem proto rád, že jsem mohl uskutečnit 2.června vizuální přednášku pro devadesát dětí v Aule Základní školy pro páté a šesté třídy. Poté vznikla výtvarná soutěž, která ve výsledcích přinesla ocenění některých žáků v podobě kalendáře. 10.června jsme podnikli s vybranou skupinou 20 dětí výlet po Kamenickém Šenově v souvislostech Božích muk a jejich rodin, kdy jsme navštívili i Sklářské muzeum, kostel sv. Jana Křtitele se Starým hřbitovem a prošli v plánované trasy městem. Chtěl bych poděkovat paní ředitelce Svobodové za umožnění přednášky, paní ředitelce Braunové ze Sklářského muzea a všem dětem, které v zaujetí nejen kreslily a malovaly jednotlivé příběhy, ale v procházce mne překvapily zájmem a množstvím otázek k tématu. Byl to pro mne velice pěkný den.
Věřím, že pochopíme-li svůj niterný životní prostor (krajinu za humny) objevíme-li svou historii (paměť), příběhy, budeme nahlížet již na své okolí, jako na odkaz předků, který budeme ochotně bránit jako svou vlast a vlastní prostor, který určuje naši středoevropskou povahu, tak abychom ho ve své síle ducha předali i našim potomkům. Nejdůležitější je tedy práce s novou generací, která následně převezme město, domy, zahrady, krajinu a s ní i Boží muka. Proto je nutné co nejvíce pozitivně ovlivnit v rámci informací jejich přirozený vývoj k hodnotám, které doposud uznáváme my.
Dostává se Vám do rukou nástěnný kalendář "Boží muka v Kamenickém Šenově”, jehož cílem je viset na stěnách domácností, kdy měsíc co měsíc má člověk možnost vnímat vždy jednotlivá Boží muka a jeho příběh. Naleznete v něm jak Boží muka dochovaná, tak i ta co podlehla zničení v nedávné minulosti. Neměli bychom tedy zapomínat i na ty památky, které neměly to štěstí a z krajiny a paměti lidí se vytratily. Kalendář byl mimo jiné vydán s cílem získat finanční prostředky na zakoupení kamene z kamenolomu v Ostroměři pro druhou etapu v obnovení sousoší Ukřižovaný Kristus a Máří Magdaléna u čp. 84 v ulici Odboje (bývalý Ryšánkův hostinec). Zakoupením tohoto kalendáře jste přispěli na jeho obnovu. Děkujeme.
Zároveň Vás všechny zvu 11. září od 14hodin (sraz před kostelem) na výlet s naučným výkladem v procházce po Kamenickém Šenově určený nejširší veřejnosti v rámci projektu: „Dny evropského dědictví 2011 v ČR“ (UNESCO). Přijďte se seznámit se zajímavou minulostí našeho města.

Václav Frömmel, předseda Občanského sdružení NA VÝSLUNÍ

Kalendář zakoupíte po celý rok ve Sklářském muzeu nebo nejlevněji u členky sdružení paní Hany Brzkové ve Školní ulici čp. 367.

PřílohaVelikost
prednaska_2011.jpg72.58 KB
prednaska_2011a.jpg18.22 KB
vylet_8.jpg64.67 KB
vylet_9.jpg98.65 KB
vylet_2.jpg43.28 KB
vylet_10.jpg46.73 KB
vylet_3.jpg94.98 KB
vylet_4.jpg48.53 KB
vylet_1.jpg76.41 KB
vylet_5.jpg78.68 KB
vylet_6.jpg146.09 KB
vylet_7.jpg109.92 KB
oceneni_1.jpg32.44 KB
oceneni_2.jpg31.63 KB
oceneni_3.jpg32.85 KB