Články

Články o činnosti sdružení apod.

Nekonečné obstrukce s Márnicí?

Geodeti_22_8_2009.jpg

V úterý 18.srpna jsem za občanské sdružení podal na úřadě písemnou stížnost na nečinnost úředníka M.ú. Kamenického Šenova.
Bylo tomu přesně dva měsíce a jeden den od rozhodnutí Zastupitelstva ze dne 17. června 2009, kdy bylo uloženo usnesením: „30.3/5/2009 starostovi zveřejnění prodeje objektu márnice a části stavební parcely č. 794 s tím, že počet metrů bude upřesněn po zaměření. ZM schválilo–v poměru pro: 12 ; zdržel: 1 (Vičan J.)“

Začalo restaurování andělů na Helzelově hrobce

Bilek_2.jpg

Od pondělí restaurátoři pod vedením pana sochaře Bílka vyrovnali desky, rozebrali pravou část štítu a sundali velice poškozený věnec s hvězdami. Tato část náhrobku byla odvezena do dílny a až po sochařském doplnění umělým kamenem a konzervaci, bude věnec navrácen opět do štítu.

Restaurátoři začali na hrobce Helzel s čištěním...

Bilek_1.jpg

Dnešním dnem začali restaurátoři pod vedením pana sochaře Bílka s čištěním nepůvodních vrstev ve vnitřku kaple i na kamenné fasádě. Tlakovou vodou a speciální čistící pastou sundali veškeré uvolněné vrstvy přemaleb a výkvětů solí. Demontovali kovaný plůtek s litinovými sloupky. Narušený povrch andělů byl v lokálních místech napuštěn a tím zpevněn speciálním organickokřemičitým roztokem.

Objekt bývalé Márnice bude zachráněn.

Marnice_web__2009.jpg

Vážení přátelé Kamenického Šenova s radostí Vám mohu sdělit, že konečně ve středu 15. července 2009 došlo na jednání Zastupitelstva Města k definitivnímu rozhodnutí ve věci bývalé Márnice. Od prosince loňského roku jsme se snažili posunout záchranu starobylého objektu, který se nalézá přímo u paty věže kostela sv. Jana Křtitele, k námi nabízené realizaci.

Máme poklizeno...

Uklizeni_1.jpg

Dnešním nedělním odpolednem jsme zakončili rekonstrukci střechy s novým odvodněním střešního pláště v podobě okapového systému, na hrobce sklářského obchodníka Johanna Antona Helzela. V šesti lidech jsme demontovali trubkové lešení podél střechy a poklidili kolem hrobky. „Staronová“ střecha v podobě keramické bobrovky už neodmyslitelně patří k největší hrobce s kaplí na Starém hřbitově.

Městská rada neschválila, Zastupitelstvo ano.

Prameniste_1.jpg

V letošním roce, jako snad všude jinde, chybí finanční prostředky v obecních rozpočtech. Jak již jsem psal v minulých článcích, bylo pro nás téměř vysilující se "handrkovat" o finanční spolupodílnictví Města na námi získané granty pro obnovení obecního majetku. Přiznám se, že když jsme uspěli v grantovém řízení na obnovu prameniště Svatého kříže u nadace Via v programu ČSOB, tak jsem se zmínil jednomu zastupiteli, že jsme opět podali žádost na spolupodílnictví Města v hodnotě 25.000,- Kč na úspěšné dokončení projektu. Hlasitě se dotyčný zasmál: "Pětadvacet tisíc? tak to pane Frömmel počítejte tak hodinovou diskusi...". Zkušenost z jednotlivých veřejných jednání Zastupitelstva, se tak může jevit neinformovanému občanu sedícího v plénu v průběhu jednání jako sci-fi, ale bohužel pravda to často je.

Pouť nejen jako zábava a veselí, ale také jako odkaz předkům.

Pout_1.jpg

Druhý ročník obnovené Poutě Nejsvětější Trojice je za námi. Je za námi i úspěšně dokončená "etapa I." při obnově historického poutního místa Křížové cesty v Kamenickém Šenově. Za ten rok a půl jsme se stali svědky proměny tohoto zarostlého a spustlého místa v malebný kout přírody, který kdysi duchovně naplnil roku 1846 Franz Kreibich, a teď opět lidé Kamenického Šenova ho důstojně povznesli k výšinám.

Získali jsme grant na obnovu prameniště Svatého kříže

Pramen_Svateho_krize.jpg

S potěšením mohu oznámit všem, že naše žádost u Nadace Via v grantovém řízení ČSOB byla vyhodnocena velmi kladně. Jak se v dopise píše: "Zájem o program předčil naše očekávání a konkurence byla opravdu velká. Hodnotící komise projednávala v Grantovém fondu ČSOB celkem 158 žádostí v hodnotě více než devět a půl milionu korun. Z jednoho milionu korun, který měla hodnotící komise k dispozici, bylo podpořeno celkem 19 žádostí." Nadace Via naší činnost podpořila v maximální možné míře, a to 70.000,- korunami na obnovení prameniště Svatého kříže, které vyvěrá přímo pod Křížovou cestou.

Příjemné překvapení

pomnenky_1.jpg

Dnes navečer jsme si s Jardou Brzkem udělali malou brigádu. Navozili jsme dobrou hlínu do zahrádky kaple: "Kristus v getsemanské zahradě", pro sadbu v podobě původních konvalinek, které se tak budou přesazovat (v podání ženských protějšků) již ve čtvrtek.

Záchrana rodinné hrobky Helzelů na Starém hřbitově

Hrobka_Helzel_1.jpg

S potěšením Vám oznamujeme, že jsme byli úspěšní v získání grantu z Libereckého kraje na záchranu památkově chráněné hrobky: "Familie Helzel" na Starém hřbitově v hodnotě 150.000,- Kč. Úspěšní jsme byli sice jen z poloviny, ale i tak se letos v první etapě záchrany udělá to nejnutnější pro zastavení destrukce kamenného štítu s reliéfy andělů a zabezpečení bočního vchodu objektu kaple novou kovanou brankou a doplnění chybějících dvou polí původní kované branky a tím taktéž zabezpečení hlavního vstupu do kaple.

Syndikovat obsah