Články

Články o činnosti sdružení apod.

Sousoší Ukřižovaný Kristus a Máří Magdaléna

Zacatek_2010.jpg

Včerejším dnem jsme opět začali s brigádami. Pro dlouhou zimu a množství sněhu jsme nemohli začít dříve. Symbolicky před Velikonocemi jsme začali s výkopovými pracemi a zapření opěrné zdi kůly kamenného břehu Šenovského potoka.
Tím jsme odstartovali první etapu obnovení 6,5 metrového pískovcového sousoší Ukřižovaný Kristus a Máří Magdaléna u nejstaršího dochovaného objektu čp. 84 tzv. U Ryšánků.

Bývalý objekt Márnice konečně patří Občanskému sdružení NA VÝSLUNÍ

marnice_2010.jpg

V pondělí 8.března 2010 jsme podepsali kupní smlouvu na bývalý objekt Márnice u kostela sv. Jana Křtitele v Kamenickém Šenově. Na tento objekt byl Městem v roce 2005 vypsán demoliční výměr.
Díky pochopení osmi zastupitelů na jednání Zastupitelstva dne 17.července 2009, jsme dostali možnost objekt zachránit před zbouráním, na základě námi předloženého projektu na obnovu a využití ve prospěch Kamenického Šenova. Naší jedinou podmínkou bylo vykoupení nemovitosti od Města za nabídnutou symbolickou jednu korunu, a tím převzetí veškeré odpovědnosti za stav objektu.

Bronzová hubice byla zcizena!

Bronzovy_chrlic.jpg

Dnes mi volal Zdeněk Ulrych smutnou zprávu, že již někdo stačil odmontovat bronzovou odlitou hubici na prameni. Bohužel přesvědčil jsem se záhy, že měl pravdu.
Nějaký nenechavec, po pár dnech od otevření pramene, si prostě odmontval odlitek od pana Pospíšila a vzal si ho z jakýchkoliv důvodů domů.

Pramen byl slavnostně otevřen...

Prameniste_6_Proller.jpg

V neděli 20. prosince 2009 za přítomnosti mnoha občanů jsme otevřeli široké veřejnosti prameniště Svatého kříže, které tak dostalo svou definitivní kamennou podobu. Naše dlouhodobá práce byla nakonec za potlesku předána všem občanům.

Velký úspěch v získání grantu na dokončení regenerace Křížové cesty s okolím

Předávání šeku

Prvního prosince jsem spolu s Milošem Macháčkem jel do Prahy pro oficiální převzetí ceny a symbolického šeku v hodnotě 350.000,- Kč.
Sen se stal skutkem!
V září jsme se zúčastnili grantového řízení vypsané Nadací Via ve spolupráci s ČSOB a Poštovní spořitelnou, a podařilo se nám nečekaně ve veliké konkurenci 21 kvalitních projektů (tzv. Velkých komunitních grantů) projít nejen náročnými podmínkami mezi osm nejlepších projektů, ale nakonec uspět a dostat se mezi tři vybrané. Nadace Via s ČSOB nás spolu ještě s dvěma projekty v republice podpořila.

Nová publikace o Kamenickém Šenově byla uvedena

pripitek.jpg

Ve čtvrtek 10.září 2009 byla po visuální přednášce ve velkém promítacím sále nad Městskou knihovnou uvedena autorská celobarevná publikace "SKLÁŘŠTÍ OBCHODNÍCI versus ŘEMESLNÍCI v Kamenickém Šenově, část první (1630 až 1868)". Publikace je studií, která mapuje vznik sklářského obchodu a řemesla v Kamenickém Šenově do velikého požáru města roku 1868, který se pro mnohé sklářské rodiny a rody stal přímo katastrofou.

Nástěnný kalendář Kamenického Šenova pro rok 2010

Vážení přátelé Kamenického Šenova, dnešním dnem spatřil světlo světa vůbec první nástěnný kalendář Kamenického Šenova a to pro rok 2010. Jedná se o reprezentativní celobarevný kalendář ve formátu A3, tištěný na matné křídě v 300. gramáži papíru. Jednotlivé měsíce nabízejí netradiční pohled na některá místa našeho města, která si doposud udržela svého "ducha", svou barevnou atmosféru.

Nová fotorubrika: Kontrasty Kamenického Šenova

Vážení přátelé Kamenického Šenova, spustili jsme na našich webových stránkách novou fotorubriku: "Kontrasty Kamenického Šenova", kterou ideově navrhla naše členka sdružení paní Hana Brzková.
Jedná se o nový pokus fotograficky srovnávat aktuální dění v našem městě. Máte tedy jedinečnou možnost vidět jednotlivé "proměny" jak v pozitivním tak negativním smyslu slova. V roce 2006 se měla uskutečnit má autorská srovnávací fotografická výstava: „Kam? Šenove“, která měla v padesáti tématech města návštěvníkovi ukázat jistý "vývoj". Bohužel byla ale ze strany Sklářského muzea pár dní před vernisáží zrušena. Stejně jako na zamýšlené výstavě, bude i tato fotorubrika jen nekomentovaným nástinem strohých informací (co, kdy a kde).

Předpoutní ohlášky....

Predpoutni_ohlasky_2010.jpg

Dnes jsem potkal agytační červené auto zvané "Brzák" v kterém seděl s tlampačem Zdeněk Ulrychů a vytrale hlásil do světa o konání obnovené Pouti Nejsvětější Trojice v sobotu 29.května 2010. Za volantem neohroženě seděl zkušený a ostřílený šofér Jarda Brzků...a zase kouřil! Jardo nekuř!!! mi Tě potřebujem do sta let! Mnoho, mnoho toho je ještě před námi.
Kluci díky! Trochu legrace v "soutěži" o hlasy ve volebním týdnu není nikdy dost. Jen se trochu bojím, aby lidé mezi hlasovacími lístky "za plentou" nehledali: ty kluky od Poutě Nejsvětější Trojice.
Václav Frömmel, předseda sdružení

Vybetonováno!

Beton_podstavec1.jpg

Při včerejším odpoledne jsme měli možnost přijmout dar v podobě dovezeného a vylitého betonu z mixu do připravené základní pískovcové ohrádky.
Chtěl bych tímto poděkovat panu Mgr.Kobrovi z firmy Českomoravský beton, a.s. s pobočkou TBG Plzeň Transportbeton, s.r.o. v České Lípě (Heidelbergcement Group) za nabídku a rychlou realizaci našeho požadavku na 1,5 metrů krychlového betonu pro sousoší Kalvárie. Nestává se to často, kdy nám firma sama nabídla další možnou výpomoc a spolupráci, o to více si toho vážím a za celé sdružení děkuji.

Syndikovat obsah